Uw woning tijdelijk verhuren via de leegstandswet

Heeft u een woning gehuurd, wilt u een woning gaan huren op basis van de leegstandswet, of bent u een woningeigenaar en wilt u uw woning verhuren op bais van de leegstandswet? Dan is dit de belangrijkste informatie die u nodig heeft.

Sinds 2010 is het voor eigenaren van een koopwoning mogelijk om tijdens de periode van verkoop de woning tijdelijk te verhuren. Op basis van de Leegstandwet kan een woning tijdelijk verhuurd worden, en zo worden dubbele woonlasten voor de verhuurder zoveel mogelijk voorkomen. Van de andere kant vergroot dit het woning aanbod waardoor het makkelijker wordt voor een huurderom een geschikte huurwoning te vinden. Bij verhuur op basis van de Leegstandwet gelden de wettelijke huurbeschermingsbepalingen niet. De overheid verplicht conform de Leegstandwet dat de huurovereenkomst voor minimaal 6 maanden wordt aangegaan. De huurder is er dus van verzekerd dat hij/zij voor minimaal zes maanden kan huren.

Vergunning Leegstandswet en toestemming

Om uw woning op basis van de leegstandswet te kunnen verhuren heeft de verhuurder een vergunning nodig van de betreffende gemeente. Deze vergunning kon worden aangevraagd door middel van het formulier AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE. Voor tijdelijke verhuur is toestemming van de verhuurder zijn/haar bank of hypotheekverstrekker een vereiste. Ook zal de opstalverzekeraar om toestemming moeten worden gevraagd.

Lengte vergunning en huurderbescherming

Bij te koop staande koopwoningen wordt de vergunning ineens verleend voor vijf jaar. Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet gelden de normale huurbeschermingsregels niet. De huurder heeft dus geen huurbescherming bij beëindiging van de huur. De huurovereenkomst moet wel voor ten minste zes maanden zijn en er geldt een opzegtermijn van minimaal een maand voor de huurder en minimaal drie maanden voor de verhuurder. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen. Als een verlenging van de vergunning is aangevraagd en nog geen beslissing is genomen, loopt de huurovereenkomst door.